محل تبلیغات شما

شعر های کرمانجی (قاسمعلی رحمانی)مِ سَر هِلانِی لَ جی یان،بان کِر خَدِی از گُنَمَ

                                     دَست آوِیدَ داوِی تَ وُو، هِستِر رید،کُواَز بَندَمَ

من سر به کوه و بیابان گذاشتم و گفتم خدایا من کناهم  و دست به دامان تو شده ام و با گریه میگویم من بنده ی تو هستم

I turned my head to the mountains and the desert and said, "God, I am your servant and I have touched your lap and I am crying. I am your servant."

ظُلم  و  سِتَم  هَفشانونَ  ،  بِیچانَ  و زِندانی مَ

                                    ناتِی  گُنِک  مِ  کِرِی  یَ  ،   جینارِ    تیکانانومَ

ظلم و ستم مثل خارهای در هم تنیده اطراف مرا گرفته اند و زندانی شده ام انگار گناهی کرده ام که همسایه خار و خاشاک شده ام

I have been besieged and imprisoned with oppression like a thorn, as if I have sinned and become a neighbor of evil

لَ سَر جیک کان اَز شَوِتیم ، وِشَوتینِ  شُکر دَویژِم

                                     لَ چولِه بومَ اَز هیسیر ،  وی دافا  سِندِف کِرِمَ

با اینکه روی زغالهای روشن می سوزم و  در حال سوختن تورا شکر می کنم و با اینکه در این بیابان اسیر شده ام  اما عشق و دام تو مرا غل و زنجیر کرده است .

Although I walk on bright coals and my feet are burning, I worship you, and even if I am captured by this desert, your love and trap will not leave me.

دَخوازِم کُ  جِرِ  بِکِم  ،  ژَجاوِ  مِن  خوین  دَکَلِه

                                      اَز  بی  خود  و بیحالومَ ،  وَ لُطفِ تَ زِندَه مامَ

از چشمانم خون می بارد و می خواهم فریاد کنم و از خود بیخود شده ام و رمقی ندارم و لطف تو است که مرا زنده نگه داشته است.

O merciful God, I want to shout and my tears flow like a river from my eyes. I have no strength and I live thanks to you.

وِی سَختی یا دور تُ بِکَ ،جاوی مِ لَ دَستی تَ یَ

                                 بینگاوَ  اَز  بان کو  دَکِم   ،  ژَ   تَهِ  دِل  از  هاددِمَ

خدایا دستم به کرم تو است و در این غروب دلگیر از ته دلم  تو را صدا می زنم و به درگاه تو آمده ام که بگویم این سختی ها را از من دور کن

God, I hope for your grace, and in this sad age, I call you from the bottom of my heart and I have come to you to tell you to take these problems away from me.

 شاعر: قاسمعلی رحمانی - ghasem Ali Rahmani

ایران ، خراسان شمالی  ، بجنورد - Iran, North Khorasan, Bojnourd

http://kormanj1396.mihanblog.com/

http://sabkhayemokhtalef.mihanblog.com

http://ghasemalirahmani.mihanblog.com/

                    کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشدسراوِ خانی مَ  ، دارَک وَرَفشو         (( بالا تر  از خانه ما  درخت زیبایی روئیده بود ))

A little above our house there was a beautiful tree.

خِجاوِ بلبلان  هَنگَگ قَشَنگو       (( صدای بلبلها مثل یک آهنگ زیبا  شنیده  می شد. ))

The sound of nightingales sounded like a beautiful song.

نِگا تُنَ کَسَک راحت بُخوینِ     ((حالا هیچ کسی پیدا نمی شود  که به راحتی آواز بخواند. ))

Now there is no one who can sing easily.

شَواش گِن، وَقَ خوشحالُن، بِلیزن  (( و افرادی هم پیدا نمی شوند که به رقص مردم هدیه بدهند و از خوشحالی برقصند.))

And there are no people who give gifts to people's dances and dance with joy.

نِگا تُنَ خِجاوِ  چَند خِزانان   ((و اکنون صدای چند تا کودک که کنار هم فریاد بزنند و بازی کنند به گوش نمی رسد.))

And now you can't hear the voices of a few children playing and having fun together.

ژَهَو دورِن ، وَقَ سخت بَرَف  بوین     (( زیرا جمع شدن دور هم سخته و از هم خیلی دورند. ))

Because it's hard to get together and they're so far apart.

لَ کَندِی ، مهدی جان ، کَنِ مَ چویَ   (( کجا هستی مهدی (عج ) جان که خنده ای بر لبهای ما نمانده است ))

Where are you, Mehdi Jan (savior of the world), there is no laughter left on our lips.

لَ کَندِی ، مَطَلِ تَ خَلگی مایَ        (( تو  کجایی که مردم منتظر ظهورت هستند))

O savior of the world, where are you? People are waiting for you to come.

مَگََر نِی مهدی جان خَلگی بِکَنِ    (( مگر نمیخواهی بیایی که خنده بر روی لبهای مردم بنشیند))

O savior, do you not want to come and let laughter sit on people's lips?

لَ بِن داران رونِن ژَ عشق بخوینن (( مردم زیر درختهای سرسبز بنشینند و آواز عشق بخوانند ))

So that those waiting for you can sit under the green trees and sing the love song.

وَرَ مهدی ،  امیدَگ زَلالی    (( بیا مهدی جان که  امید ظهورت امیدی ذلال و پاک  است))

Come, Mehdi Jan (savior of the world), that the hope of the people for reappearance is a pure and pure hope.

خِجاوِ بلبلی ، هَنگَگ وَ رَفشی (( مهدی جان صدای ظهورت صدای بلبلی با آهنگی زیبا  است .))

Mehdi Jan (O savior of the world) is the voice of the emergence of the nightingale voice with a beautiful song.

وَرَ مهدی ،آقا ، از ژی دَنالِم  (( بیا مهدی جان که من هم در غم و اندوهم. ))

Come, Mahdi Jan (savior of the world) that I am also in sorrow.

اَزی  رو رَشِم ، اَمّا  تَ  دَخازِم   ((منه رو سیاه هم طالب ظهورت هستم.))

As a sinner, I also want to appear  

شاعر: قاسمعلی رحمانی
  کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد

وَلاتِ   مَ   وَلاتِ   گُل  و  بُلبُل                           وَلاتِ   مَ   وَلاتِ   شِعر و  سُمبُل

(( سر زمین من سرزمین گل و بلبل وشعر و سنبل است))

My land is the land of flowers and nightingales and poetry and happiness.

وَلاتِ   مَ   وَلاتِ    عاشِق قانَ                            وَلاتِ لیستِکِ  جویل ُ و  جَوانان

((سرزمین من سرزمین  خواننده ها و نوازندگان و سرزمین رقصیدن نوجوانان و جوانان است))

My land is the land of singers and musicians and the land of dance for teenagers and young people.

وَلاتِ  مَ  وَلاتِ  سازِی  قُشمِه           وَلاتِ بَخشییان ،  هَنگِ  دو تارِه

((سرزمین من سرزمین ساز قشمه ی کوردی است و سرزمین خوانندگانی است که با آهنگ دوتار میخوانند.))

"My land is the land of local instruments and the land of singers who sing by playing the dotar."

وَلاتِ  مَ   وَلاتِ   شای   جِهانِه                          وَلاتِ    مَر  خانُو     هَنگِ   دَلالِه

((سرزمین من سرزمین کوه شاه جهان است و سرزمین درختان بلند و زمزمه عشاق است.))

((My land is the land of Shah Jahan Mountain and the land of tall trees and the whisper of lovers.))

وَلاتِ  مَ  وَلاتِ   ناوُ و  دَنگان           وَلاتِ  شِیرانُ   و    باو    پَهلِوانان

((سرزمین من سرزمین مردان پر آوازه  و سرزمین شیرانی که پدرانشان  پهلوان بوده اند.))

"My land is the land of famous men and the land of lions whose fathers were heroes."

وَلاتِ  مَ    وَلاتَک    با   صَفایَ                     لَ بیش قارداش  و  بامانِ  شِنایَ

((سرزمین من سرزمین با صفایی است و بش قارداش و بابا امان محل شنای  خوب است .))

"My land is a land of purity, and Bish Qardash and Baba Aman are good places to swim."

وَلاتِ  مَ  وَلاتِ  کانی  یِ سار                     سِمارِ  اترک   و  در کش  و  بییار

((سرزمین من سرزمین چشمه های خنک و رودخانه اترک و گردشگاه درکش و آبشار بیار است))

My land is called the land of cool springs and Atrak river and tourist attractions such as Darksh and waterfall called Biara.

وَلاتِ مَ  وَلاتِ  هَر چه  مِران            ولاتِ   پَهلِوانان  ،   چوخَه  کاران

((سرزمین من سرزمین انسانهای مرد و پهلوانان و چوخه کارها است ))

"My land is the land of men, warriors and wrestlers."( Chukhe ship)

شعر از :  قاسمعلی رحمانی                    Click to continue the poem

                کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد          برای ادامه شعر  کلیک کنیدهِستِران  اَز دَریژِم  بویَ سِمارَک دورِی مِن

(("من آنقدر گریه می کنم که یک رودخانه مرا احاطه کرده است."))

"I'm crying so much that a river has surrounded me."

بینگاوَ اَذان دَویژِن ،بویَ کَواو وا دِلِی مِن

(( غروب شده و وقت اذان شده  و دلم از غصه کباب شده است .))

((It's evening and it's time for the call to prayer and my heart is pounding with grief.))

بین هِِلانِی ،  شَوتیمُ و اَرمان پِرِن لَ دِلی مِن

(( با اینکه بوی سوختن همه جا رو گرفته ( زمان مرگم فرا رسیده ) ولی آرزوهای زیادی در دل من هست .))

Although I am burning in grief and the smell of it is everywhere (It's time for me to die), there are still many desires in my heart

شعر از :  قاسمعلی رحمانی                       

                کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد


هَزار  سال   لَ  مَ   رَدُّو    اَز   اَسیرِم

(( انگار هزار سال بر ما گذشته و هنوز من اسیرم))

"It's as if a thousand years have passed and we are still captives."

هَزار   گُر    هادِّنُو    اَز     هینِ  بَرخِم

((هزار تا گرگ آمده اند و من هنوز بره مانده ام (زنده ام ) ))

"A thousand wolves have come and I'm still alive."

خَدِی    جان     شِیر    بِکَه  یا  پارِیِ گُر

((خدایا یا مرا تبدیل به شیر کن یا لقمه گرگ درنده . ))

God or make me strong like a lion , Or the hungry wolf prey


شاعر: قاسمعلی رحمانی - ghasem Ali Rahmani

ایران ، خراسان شمالی  ، بجنورد - Iran, North Khorasan, Bojnourd

http://kormanj1396.mihanblog.com/

                                    کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد.  Copying with the source and name of the poet is allowed

بان  دَکِم  اَز  هَوالا  ،  هِستِر  دَریژِم  یارا

                                              جارِ ت  ُ ژِی  تَماش  کَ ،  وَر  نِنگِی   خَ   دلالا

( ای یار با گریه ، فریاد میزنم  که یکبار جلوی پایت را نگاه کنی و مرا هم ببینی .)


اَزَ مَرخَکِ  بِلِندِم  ، لَ سَر  جی یِک هیسیرِم

                                                   وَ رَ   لَ وَر  سی مِن  ، هاوَک بِلیز ،  شَواش  کِم

(من یک درخت بلند قامتم که بر بالای کوهی اسیر شده ام ای یار بیا و کنار سایه ی من                                                   لحضه ای برقص تا من هم با شادی،  تو  را شواش شوم .)مِ سَر هِلانِی لَ جی یان،بان کِر خَدِی از گُنَمَ

                                     دَست آوِیدَ داوِی تَ وُو، هِستِر رید،کُواَز بَندَمَ

من سر به کوه و بیابان گذاشتم و گفتم خدایا من کناهم  و دست به دامان تو شده ام و با گریه میگویم من بنده ی تو هستم

I turned my head to the mountains and the desert and said, "God, I am your servant and I have touched your lap and I am crying. I am your servant."

ظُلم  و  سِتَم  هَفشانونَ  ،  بِیچانَ  و زِندانی مَ

                                    ناتِی  گُنِک  مِ  کِرِی  یَ  ،   جینارِ    تیکانانومَ

ظلم و ستم مثل خارهای در هم تنیده اطراف مرا گرفته اند و زندانی شده ام انگار گناهی کرده ام که همسایه خار و خاشاک شده ام

I have been besieged and imprisoned with oppression like a thorn, as if I have sinned and become a neighbor of evil

لَ سَر جیک کان اَز شَوِتیم ، وِشَوتینِ  شُکر دَویژِم

                                     لَ چولِه بومَ اَز هیسیر ،  وی دافا  سِندِف کِرِمَ

با اینکه روی زغالهای روشن می سوزم و  در حال سوختن تورا شکر می کنم و با اینکه در این بیابان اسیر شده ام  اما عشق و دام تو مرا غل و زنجیر کرده است .

Although I walk on bright coals and my feet are burning, I worship you, and even if I am captured by this desert, your love and trap will not leave me.

دَخوازِم کُ  جِرِ  بِکِم  ،  ژَجاوِ  مِن  خوین  دَکَلِه

                                      اَز  بی  خود  و بیحالومَ ،  وَ لُطفِ تَ زِندَه مامَ

از چشمانم خون می بارد و می خواهم فریاد کنم و از خود بیخود شده ام و رمقی ندارم و لطف تو است که مرا زنده نگه داشته است.

O merciful God, I want to shout and my tears flow like a river from my eyes. I have no strength and I live thanks to you.

وِی سَختی یا دور تُ بِکَ ،جاوی مِ لَ دَستی تَ یَ

                                 بینگاوَ  اَز  بان کو  دَکِم   ،  ژَ   تَهِ  دِل  از  هاددِمَ

خدایا دستم به کرم تو است و در این غروب دلگیر از ته دلم  تو را صدا می زنم و به درگاه تو آمده ام که بگویم این سختی ها را از من دور کن

God, I hope for your grace, and in this sad age, I call you from the bottom of my heart and I have come to you to tell you to take these problems away from me.

 شاعر: قاسمعلی رحمانی - ghasem Ali Rahmani

ایران ، خراسان شمالی  ، بجنورد - Iran, North Khorasan, Bojnourd

http://kormanj1396.mihanblog.com/

http://sabkhayemokhtalef.mihanblog.com

http://ghasemalirahmani.mihanblog.com/

                    کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشدسراوِ خانی مَ  ، دارَک وَرَفشو         (( بالا تر  از خانه ما  درخت زیبایی روئیده بود ))

A little above our house there was a beautiful tree.

خِجاوِ بلبلان  هَنگَگ قَشَنگو       (( صدای بلبلها مثل یک آهنگ زیبا  شنیده  می شد. ))

The sound of nightingales sounded like a beautiful song.

نِگا تُنَ کَسَک راحت بُخوینِ     ((حالا هیچ کسی پیدا نمی شود  که به راحتی آواز بخواند. ))

Now there is no one who can sing easily.

شَواش گِن، وَقَ خوشحالُن، بِلیزن  (( و افرادی هم پیدا نمی شوند که به رقص مردم هدیه بدهند و از خوشحالی برقصند.))

And there are no people who give gifts to people's dances and dance with joy.

نِگا تُنَ خِجاوِ  چَند خِزانان   ((و اکنون صدای چند تا کودک که کنار هم فریاد بزنند و بازی کنند به گوش نمی رسد.))

And now you can't hear the voices of a few children playing and having fun together.

ژَهَو دورِن ، وَقَ سخت بَرَف  بوین     (( زیرا جمع شدن دور هم سخته و از هم خیلی دورند. ))

Because it's hard to get together and they're so far apart.

لَ کَندِی ، مهدی جان ، کَنِ مَ چویَ   (( کجا هستی مهدی (عج ) جان که خنده ای بر لبهای ما نمانده است ))

Where are you, Mehdi Jan (savior of the world), there is no laughter left on our lips.

لَ کَندِی ، مَطَلِ تَ خَلگی مایَ        (( تو  کجایی که مردم منتظر ظهورت هستند))

O savior of the world, where are you? People are waiting for you to come.

مَگََر نِی مهدی جان خَلگی بِکَنِ    (( مگر نمیخواهی بیایی که خنده بر روی لبهای مردم بنشیند))

O savior, do you not want to come and let laughter sit on people's lips?

لَ بِن داران رونِن ژَ عشق بخوینن (( مردم زیر درختهای سرسبز بنشینند و آواز عشق بخوانند ))

So that those waiting for you can sit under the green trees and sing the love song.

وَرَ مهدی ،  امیدَگ زَلالی    (( بیا مهدی جان که  امید ظهورت امیدی ذلال و پاک  است))

Come, Mehdi Jan (savior of the world), that the hope of the people for reappearance is a pure and pure hope.

خِجاوِ بلبلی ، هَنگَگ وَ رَفشی (( مهدی جان صدای ظهورت صدای بلبلی با آهنگی زیبا  است .))

Mehdi Jan (O savior of the world) is the voice of the emergence of the nightingale voice with a beautiful song.

وَرَ مهدی ،آقا ، از ژی دَنالِم  (( بیا مهدی جان که من هم در غم و اندوهم. ))

Come, Mahdi Jan (savior of the world) that I am also in sorrow.

اَزی  رو رَشِم ، اَمّا  تَ  دَخازِم   ((منه رو سیاه هم طالب ظهورت هستم.))

As a sinner, I also want to appear  

شاعر: قاسمعلی رحمانی
  کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد

وَلاتِ   مَ   وَلاتِ   گُل  و  بُلبُل                           وَلاتِ   مَ   وَلاتِ   شِعر و  سُمبُل

(( سر زمین من سرزمین گل و بلبل وشعر و سنبل است))

My land is the land of flowers and nightingales and poetry and happiness.

وَلاتِ   مَ   وَلاتِ    عاشِق قانَ                            وَلاتِ لیستِکِ  جویل ُ و  جَوانان

((سرزمین من سرزمین  خواننده ها و نوازندگان و سرزمین رقصیدن نوجوانان و جوانان است))

My land is the land of singers and musicians and the land of dance for teenagers and young people.

وَلاتِ  مَ  وَلاتِ  سازِی  قُشمِه           وَلاتِ بَخشییان ،  هَنگِ  دو تارِه

((سرزمین من سرزمین ساز قشمه ی کوردی است و سرزمین خوانندگانی است که با آهنگ دوتار میخوانند.))

"My land is the land of local instruments and the land of singers who sing by playing the dotar."

وَلاتِ  مَ   وَلاتِ   شای   جِهانِه                          وَلاتِ    مَر  خانُو     هَنگِ   دَلالِه

((سرزمین من سرزمین کوه شاه جهان است و سرزمین درختان بلند و زمزمه عشاق است.))

((My land is the land of Shah Jahan Mountain and the land of tall trees and the whisper of lovers.))

وَلاتِ  مَ  وَلاتِ   ناوُ و  دَنگان           وَلاتِ  شِیرانُ   و    باو    پَهلِوانان

((سرزمین من سرزمین مردان پر آوازه  و سرزمین شیرانی که پدرانشان  پهلوان بوده اند.))

"My land is the land of famous men and the land of lions whose fathers were heroes."

وَلاتِ  مَ    وَلاتَک    با   صَفایَ                     لَ بیش قارداش  و  بامانِ  شِنایَ

((سرزمین من سرزمین با صفایی است و بش قارداش و بابا امان محل شنای  خوب است .))

"My land is a land of purity, and Bish Qardash and Baba Aman are good places to swim."

وَلاتِ  مَ  وَلاتِ  کانی  یِ سار                     سِمارِ  اترک   و  در کش  و  بییار

((سرزمین من سرزمین چشمه های خنک و رودخانه اترک و گردشگاه درکش و آبشار بیار است))

My land is called the land of cool springs and Atrak river and tourist attractions such as Darksh and waterfall called Biara.

وَلاتِ مَ  وَلاتِ  هَر چه  مِران            ولاتِ   پَهلِوانان  ،   چوخَه  کاران

((سرزمین من سرزمین انسانهای مرد و پهلوانان و چوخه کارها است ))

"My land is the land of men, warriors and wrestlers."( Chukhe ship)

شعر از :  قاسمعلی رحمانی                    Click to continue the poem

                کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد          برای ادامه شعر  کلیک کنیدهِستِران  اَز دَریژِم  بویَ سِمارَک دورِی مِن

(("من آنقدر گریه می کنم که یک رودخانه مرا احاطه کرده است."))

"I'm crying so much that a river has surrounded me."

بینگاوَ اَذان دَویژِن ،بویَ کَواو وا دِلِی مِن

(( غروب شده و وقت اذان شده  و دلم از غصه کباب شده است .))

((It's evening and it's time for the call to prayer and my heart is pounding with grief.))

بین هِِلانِی ،  شَوتیمُ و اَرمان پِرِن لَ دِلی مِن

(( با اینکه بوی سوختن همه جا رو گرفته ( زمان مرگم فرا رسیده ) ولی آرزوهای زیادی در دل من هست .))

Although I am burning in grief and the smell of it is everywhere (It's time for me to die), there are still many desires in my heart

شعر از :  قاسمعلی رحمانی                       

                کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد


هَزار  سال   لَ  مَ   رَدُّو    اَز   اَسیرِم

(( انگار هزار سال بر ما گذشته و هنوز من اسیرم))

"It's as if a thousand years have passed and we are still captives."

هَزار   گُر    هادِّنُو    اَز     هینِ  بَرخِم

((هزار تا گرگ آمده اند و من هنوز بره مانده ام (زنده ام ) ))

"A thousand wolves have come and I'm still alive."

خَدِی    جان     شِیر    بِکَه  یا  پارِیِ گُر

((خدایا یا مرا تبدیل به شیر کن یا لقمه گرگ درنده . ))

God or make me strong like a lion , Or the hungry wolf prey


شاعر: قاسمعلی رحمانی - ghasem Ali Rahmani

ایران ، خراسان شمالی  ، بجنورد - Iran, North Khorasan, Bojnourd

http://kormanj1396.mihanblog.com/

                                    کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد.  Copying with the source and name of the poet is allowed

بان  دَکِم  اَز  هَوالا  ،  هِستِر  دَریژِم  یارا

                                              جارِ ت  ُ ژِی  تَماش  کَ ،  وَر  نِنگِی   خَ   دلالا

( ای یار با گریه ، فریاد میزنم  که یکبار جلوی پایت را نگاه کنی و مرا هم ببینی .)


اَزَ مَرخَکِ  بِلِندِم  ، لَ سَر  جی یِک هیسیرِم

                                                   وَ رَ   لَ وَر  سی مِن  ، هاوَک بِلیز ،  شَواش  کِم

(من یک درخت بلند قامتم که بر بالای کوهی اسیر شده ام ای یار بیا و کنار سایه ی من                                                   لحضه ای برقص تا من هم با شادی،  تو  را شواش شوم .)تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
چاپ مقاله isi دانلود فایل صوتی حقوق Business world دنیای بیزینس exuchygel گروه مشاورین کیان wilbialemgi از جنس ایمان وای وی بلاگ reptacaros عکس بازیگران