محل تبلیغات شما

بان  دَکِم  اَز  هَوالا  ،  هِستِر  دَریژِم  یارا

                                              جارِ ت  ُ ژِی  تَماش  کَ ،  وَر  نِنگِی   خَ   دلالا

( ای یار با گریه ، فریاد میزنم  که یکبار جلوی پایت را نگاه کنی و مرا هم ببینی .)


اَزَ مَرخَکِ  بِلِندِم  ، لَ سَر  جی یِک هیسیرِم

                                                   وَ رَ   لَ وَر  سی مِن  ، هاوَک بِلیز ،  شَواش  کِم

(من یک درخت بلند قامتم که بر بالای کوهی اسیر شده ام ای یار بیا و کنار سایه ی من                                                   لحضه ای برقص تا من هم با شادی،  تو  را شواش شوم .)


مِ سَر هِلانِی لَ جی یان

وَرَ آقا اَژِی دَنالِم

وَلاتِ کُرمانجان

  , ، ,ای ,کَ ,ژِی ,، ,    ,ای یار ,کوهی اسیر ,بالای کوهی ,بر بالای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
نرم افزار های مفید و کاربردی lowtuakirxe مهندس سید کمال الدین حیدری منش دلشکسته ♚قصر مجازی♚ عشق فرضی mulymula نکات ارزشمند قلب شکسته gietechbirthmo