محل تبلیغات شماهِستِران  اَز دَریژِم  بویَ سِمارَک دورِی مِن

(("من آنقدر گریه می کنم که یک رودخانه مرا احاطه کرده است."))

"I'm crying so much that a river has surrounded me."

بینگاوَ اَذان دَویژِن ،بویَ کَواو وا دِلِی مِن

(( غروب شده و وقت اذان شده  و دلم از غصه کباب شده است .))

((It's evening and it's time for the call to prayer and my heart is pounding with grief.))

بین هِِلانِی ،  شَوتیمُ و اَرمان پِرِن لَ دِلی مِن

(( با اینکه بوی سوختن همه جا رو گرفته ( زمان مرگم فرا رسیده ) ولی آرزوهای زیادی در دل من هست .))

Although I am burning in grief and the smell of it is everywhere (It's time for me to die), there are still many desires in my heart

شعر از :  قاسمعلی رحمانی                       

                کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد

مِ سَر هِلانِی لَ جی یان

وَرَ آقا اَژِی دَنالِم

وَلاتِ کُرمانجان

it ,مِن ,and ,s ,for ,the ,it s ,s time ,time for ,دِلی مِن ,لَ دِلی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Santiago's style fontbooksrelo tersplacduper realmouse hadyturma کهنه ترین دلتنگی ها کشاورزی نوین وابتکاری پایگاه مقاومت بسیج مسجد جامع کبیر نی ریز فارس Nihon Music kwahobsomac