محل تبلیغات شما

سراوِ خانی مَ  ، دارَک وَرَفشو         (( بالا تر  از خانه ما  درخت زیبایی روئیده بود ))

A little above our house there was a beautiful tree.

خِجاوِ بلبلان  هَنگَگ قَشَنگو       (( صدای بلبلها مثل یک آهنگ زیبا  شنیده  می شد. ))

The sound of nightingales sounded like a beautiful song.

نِگا تُنَ کَسَک راحت بُخوینِ     ((حالا هیچ کسی پیدا نمی شود  که به راحتی آواز بخواند. ))

Now there is no one who can sing easily.

شَواش گِن، وَقَ خوشحالُن، بِلیزن  (( و افرادی هم پیدا نمی شوند که به رقص مردم هدیه بدهند و از خوشحالی برقصند.))

And there are no people who give gifts to people's dances and dance with joy.

نِگا تُنَ خِجاوِ  چَند خِزانان   ((و اکنون صدای چند تا کودک که کنار هم فریاد بزنند و بازی کنند به گوش نمی رسد.))

And now you can't hear the voices of a few children playing and having fun together.

ژَهَو دورِن ، وَقَ سخت بَرَف  بوین     (( زیرا جمع شدن دور هم سخته و از هم خیلی دورند. ))

Because it's hard to get together and they're so far apart.

لَ کَندِی ، مهدی جان ، کَنِ مَ چویَ   (( کجا هستی مهدی (عج ) جان که خنده ای بر لبهای ما نمانده است ))

Where are you, Mehdi Jan (savior of the world), there is no laughter left on our lips.

لَ کَندِی ، مَطَلِ تَ خَلگی مایَ        (( تو  کجایی که مردم منتظر ظهورت هستند))

O savior of the world, where are you? People are waiting for you to come.

مَگََر نِی مهدی جان خَلگی بِکَنِ    (( مگر نمیخواهی بیایی که خنده بر روی لبهای مردم بنشیند))

O savior, do you not want to come and let laughter sit on people's lips?

لَ بِن داران رونِن ژَ عشق بخوینن (( مردم زیر درختهای سرسبز بنشینند و آواز عشق بخوانند ))

So that those waiting for you can sit under the green trees and sing the love song.

وَرَ مهدی ،  امیدَگ زَلالی    (( بیا مهدی جان که  امید ظهورت امیدی ذلال و پاک  است))

Come, Mehdi Jan (savior of the world), that the hope of the people for reappearance is a pure and pure hope.

خِجاوِ بلبلی ، هَنگَگ وَ رَفشی (( مهدی جان صدای ظهورت صدای بلبلی با آهنگی زیبا  است .))

Mehdi Jan (O savior of the world) is the voice of the emergence of the nightingale voice with a beautiful song.

وَرَ مهدی ،آقا ، از ژی دَنالِم  (( بیا مهدی جان که من هم در غم و اندوهم. ))

Come, Mahdi Jan (savior of the world) that I am also in sorrow.

اَزی  رو رَشِم ، اَمّا  تَ  دَخازِم   ((منه رو سیاه هم طالب ظهورت هستم.))

As a sinner, I also want to appear  

شاعر: قاسمعلی رحمانی
  کپی با ذکر منبع و نام شاعر مجاز می باشد

مِ سَر هِلانِی لَ جی یان

وَرَ آقا اَژِی دَنالِم

وَلاتِ کُرمانجان

the ,of ,، ,and ,مهدی ,a ,of the ,savior of ,مهدی جان ,the world ,mehdi jan

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
John's game regraliha وبلاگ اختصاصی محمد آهنگر داودی سرگروه كلاس اول تقلب در مواد غذایی دفتر امام جمعه بخش خلجستان سبزمارکت موسسه فرهنگی هنری معین پرداز سما (با همکاری گروه طنین) تورکی آذربایجانی شمس الشموس _ پایگاه امام رضا (علیه السلام)